กองการศึกษาฯ- บุคลากรกองการศึกษาฯ

นางสาวเพ็ญพรรณ ศรีสาพันธ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานาวัฒนธรรม

โทร : -

นางสาวอลิษา เสียงล้ำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทร : -

นางเกียรติศรี ทัศนี

ครู คศ.2

โทร : -

นางพนัต อัครวรรณ

ครู คศ.2

โทร : -

นางญดาวรรณ รัตนวงค์

ครู คศ.2

โทร : -

นางเจนจิตต์ ชาติไชยภูมิ

ครู คศ.2

โทร : -

นางพรทิพย์ ไวสู้ศึก

ครู คศ.2

โทร : -

นางอำพร บุญวาล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

โทร : -

นางสาววงค์ธิพา พิกุลศรี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

โทร : -

นางสาวสุพัตรา คนตรง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

โทร : -

นางสาวรัตติกาล ปัทวงค์

พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก

โทร : -

นายศรันยู รัตนวงค์

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานด้านการศึกษ

โทร : -

นางสาวธนัฐชา บุริภา

พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก

โทร : -องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

171 หมู่ 2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110

E-mail : 6490508@dla.go.th เบอร์ติดต่อ : 042 664000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nongian.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่