ผู้บริหารท้องถิ่น- บุคลากรผู้บริหารท้องถิ่น

นายสุระนาวา ลุนเวลา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

โทร : 098-1971156

นายสาร เทพศรีหา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

โทร : 088-3249996

นายสมบูรณ์ นามบุตร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

โทร : 098-6261396

นางจันทาสี มีธรรม

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

โทร : 081-7086485องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

171 หมู่ 2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110

E-mail : 6490508@dla.go.th เบอร์ติดต่อ : 042 664000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nongian.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่