ข้อมูลการติดต่อ- ข้อมูลทั่วไปข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

เลขที่ 171 หมู่ 2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110

โทร/โทรสาร 042-664 000

E-mail:6490508@dla.go.th

Websit:www.nongian.go.thองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

171 หมู่ 2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110

E-mail : 6490508@dla.go.th เบอร์ติดต่อ : 042 664000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nongian.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่