ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

 

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน   คู่มือประชาชน

รายการหนังสือราชการ ไฟล์
 เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล 

(15-06-2020 || อ่าน : 1022 )

46.5 KBs

 บัตรประจำตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทำลาย 

(15-06-2020 || อ่าน : 1001 )

120.7 KBs

 บัตรประจำตัวประชาชนเดิมชำรุด 

(15-06-2020 || อ่าน : 1029 )

59.12 KBs

 แจ้งการย้ายปลายทาง 

(15-06-2020 || อ่าน : 1007 )

68.74 KBs

 ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน 

(15-06-2020 || อ่าน : 1030 )

141.28 KBs

 ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก 

(15-06-2020 || อ่าน : 1026 )

130.72 KBs

 การแจ้งย้ายออก 

(15-06-2020 || อ่าน : 847 )

68.89 KBs

 การแจ้งย้ายเข้า 

(15-06-2020 || อ่าน : 866 )

68.23 KBs

 การแจ้งตาย 

(15-06-2020 || อ่าน : 870 )

68.6 KBs

 การแจ้งเกิดเกินกำหนด 

(15-06-2020 || อ่าน : 891 )

68.41 KBs

 การแจ้งเกิด 

(15-06-2020 || อ่าน : 853 )

68.73 KBs

 การจดทะเบียนหย่า 

(15-06-2020 || อ่าน : 851 )

96.34 KBs

 การจดทะเบียนสมรส 

(15-06-2020 || อ่าน : 853 )

105.32 KBs

 การจดทะเบียนรับรองบุตร 

(15-06-2020 || อ่าน : 852 )

68.8 KBs

 การขออนุญาประกอบการ 

(15-06-2020 || อ่าน : 873 )

115.91 KBs

 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

(15-06-2020 || อ่าน : 853 )

97.11 KBs

 การขออนุญาใช้เครื่องขยายเสียง 

(15-06-2020 || อ่าน : 868 )

75.38 KBs

 การขอหมายเลขประจำบ้าน 

(15-06-2020 || อ่าน : 872 )

30.08 KBs

 การขอร่วมใช้นามสกุล 

(15-06-2020 || อ่าน : 689 )

67.36 KBs


นายสุระนาวา ลุนเวลา

นายสุระนาวา ลุนเวลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
โทร : 098-1971156

นางพิศมัย คล่องแคล่ว

นางพิศมัย คล่องแคล่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
โทร : 093-3359885องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

171 หมู่ 2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110

E-mail : 6490508@dla.go.th เบอร์ติดต่อ : 042 664000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nongian.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่