กองช่าง- บุคลากรกองช่าง

นายกิตติชัย คนตรง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายปรีชา พยอม

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายภานุมาศ ปรีดี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา

นางสาวรัตนาภรณ์ เกชิต

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานด้านสารบรรณ

นายวีระพันธ์ คล่องแคล่ว

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานด้านประปา

นายจักรกฤษณ์ แก้วศรีนวม

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถขยะ

นายสันติภาพ รัตวงค์

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ

นายกิตติพงษ์ ชัยบุตร

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

171 หมู่ 2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110

E-mail : 6490508@dla.go.th เบอร์ติดต่อ : 042 664000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nongian.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่