ผู้บริหารพนักงานราชการท้องถิ่น- บุคลากรผู้บริหารพนักงานราชการท้องถิ่น

นางพิศมัย คล่องแคล่ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

-ว่าง-

หัวหน้าสำนักปลัด

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกิตติชัย คนตรง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวเพ็ญพรรณ ศรีสาพันธ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานาวัฒนธรรม

นางสัชชนา ปะมา

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

171 หมู่ 2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110

E-mail : 6490508@dla.go.th เบอร์ติดต่อ : 042 664000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nongian.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่