ผู้บริหารท้องถิ่น- บุคลากรผู้บริหารท้องถิ่น

นายสุระนาวา ลุนเวลา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน โทร.098-197115

นายสาร เทพศรีหา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

นางมิตธิลา ตรงดี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

นางจันทาสี มีธรรม

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

171 หมู่ 2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110

E-mail : 6490508@dla.go.th เบอร์ติดต่อ : 042 664000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nongian.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่