กองสวัสดิการฯ- บุคลากรกองสวัสดิการฯ

นางสัชชนา ปะมา

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : -

นางสาวเอมิกา ศรีสมบูรณ์พงศ์

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานบริการชุมชน

โทร : -องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

171 หมู่ 2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110

E-mail : 6490508@dla.go.th เบอร์ติดต่อ : 042 664000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nongian.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่