ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ บ้านทุ่งนางหนาย หมู่ที่ 4 - ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  จัดซื้อจัดจ้าง  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ บ้านทุ่งนางหนาย หมู่ที่ 4

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ บ้านทุ่งนางหนาย หมู่ที่ 4

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 26-01-2021

 

นายสุระนาวา ลุนเวลา

นายสุระนาวา ลุนเวลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
โทร : 098-1971156

นางพิศมัย คล่องแคล่ว

นางพิศมัย คล่องแคล่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
โทร : 093-3359885องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

171 หมู่ 2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110

E-mail : 6490508@dla.go.th เบอร์ติดต่อ : 042 664000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nongian.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่