สถจ.นราธิวาส ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และแนวทางการจัดทำและการตรวจสอบแผนอัตราฯ- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  สถจ.นราธิวาส ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และแนวทางการจัดทำและการตรวจสอบแผนอัตราฯ

วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สถจ.นราธิวาส โดยนายบัณฑิต รอดมาก ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และแนวทางการจัดทำและการตรวจสอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ของ อปท. ผ่านระบบ Web Conference สถ.)
 

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 24-07-2020

 

นายสุระนาวา ลุนเวลา

นายสุระนาวา ลุนเวลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน โทร.098-197115

นางพิศมัย คล่องแคล่ว

นางพิศมัย คล่องแคล่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

171 หมู่ 2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110

E-mail : 6490508@dla.go.th เบอร์ติดต่อ : 042 664000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nongian.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่