สถจ.จันทบุรี ร่วมโครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคคิดต่อนำโดยยุงลาย- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  สถจ.จันทบุรี ร่วมโครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคคิดต่อนำโดยยุงลาย

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถจ.จันทบุรี นำโดย นายบุญธรรม เทพพิชัย ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดำเนินกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่เสี่ยงด้วยกิจกรรม ๓ เก็บ (เก็บบ้าน เก็บน้ำ เก็บขยะ) เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

  โพสต์ : 24-07-2020

 

นายสุระนาวา ลุนเวลา

นายสุระนาวา ลุนเวลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
โทร : 098-1971156

นางพิศมัย คล่องแคล่ว

นางพิศมัย คล่องแคล่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
โทร : 093-3359885องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

171 หมู่ 2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110

E-mail : 6490508@dla.go.th เบอร์ติดต่อ : 042 664000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nongian.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่