ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่ในการจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

  โพสต์ : 24-07-2020

 

นายสุระนาวา ลุนเวลา

นายสุระนาวา ลุนเวลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
โทร : 098-1971156

นางพิศมัย คล่องแคล่ว

นางพิศมัย คล่องแคล่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
โทร : 093-3359885องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

171 หมู่ 2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110

E-mail : 6490508@dla.go.th เบอร์ติดต่อ : 042 664000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nongian.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่