สถจ.นราธิวาส ร่วมประชุมหารือข้อราชการ สถ. ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ ผ่าน Web Conference กรมสถ.- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  สถจ.นราธิวาส ร่วมประชุมหารือข้อราชการ สถ. ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ ผ่าน Web Conference กรมสถ.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถจ.นราธิวาส โดย นายอรรณพ คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน หน.งานบริหารงานทั่วไป และบุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมหารือข้อราชการ สถ. ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ ผ่าน Web Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 

  โพสต์ : 24-07-2020

 

นายสุระนาวา ลุนเวลา

นายสุระนาวา ลุนเวลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
โทร : 098-1971156

นางพิศมัย คล่องแคล่ว

นางพิศมัย คล่องแคล่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
โทร : 093-3359885องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

171 หมู่ 2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110

E-mail : 6490508@dla.go.th เบอร์ติดต่อ : 042 664000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nongian.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่