สถจ.นราธิวาส จัดประชุม ก.อบต.จ.นราธิวาส ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  สถจ.นราธิวาส จัดประชุม ก.อบต.จ.นราธิวาส ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.สถจ.นราธิวาสโดย นายอรรณพ คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส และนายบัณฑิต รอดมาก ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส (ก.อบต.จ.นราธิวาส) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
 

  โพสต์ : 24-07-2020

 

นายสุระนาวา ลุนเวลา

นายสุระนาวา ลุนเวลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน โทร.098-197115

นางพิศมัย คล่องแคล่ว

นางพิศมัย คล่องแคล่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

171 หมู่ 2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110

E-mail : 6490508@dla.go.th เบอร์ติดต่อ : 042 664000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nongian.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่