ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

 

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน   คู่มือประชาชน

รายการหนังสือราชการ ไฟล์
 เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล 

(15-06-2020 || อ่าน : 647 )

46.5 KBs

 บัตรประจำตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทำลาย 

(15-06-2020 || อ่าน : 635 )

120.7 KBs

 บัตรประจำตัวประชาชนเดิมชำรุด 

(15-06-2020 || อ่าน : 661 )

59.12 KBs

 แจ้งการย้ายปลายทาง 

(15-06-2020 || อ่าน : 645 )

68.74 KBs

 ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน 

(15-06-2020 || อ่าน : 669 )

141.28 KBs

 ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก 

(15-06-2020 || อ่าน : 663 )

130.72 KBs

 การแจ้งย้ายออก 

(15-06-2020 || อ่าน : 536 )

68.89 KBs

 การแจ้งย้ายเข้า 

(15-06-2020 || อ่าน : 544 )

68.23 KBs

 การแจ้งตาย 

(15-06-2020 || อ่าน : 558 )

68.6 KBs

 การแจ้งเกิดเกินกำหนด 

(15-06-2020 || อ่าน : 562 )

68.41 KBs

 การแจ้งเกิด 

(15-06-2020 || อ่าน : 541 )

68.73 KBs

 การจดทะเบียนหย่า 

(15-06-2020 || อ่าน : 536 )

96.34 KBs

 การจดทะเบียนสมรส 

(15-06-2020 || อ่าน : 536 )

105.32 KBs

 การจดทะเบียนรับรองบุตร 

(15-06-2020 || อ่าน : 548 )

68.8 KBs

 การขออนุญาประกอบการ 

(15-06-2020 || อ่าน : 560 )

115.91 KBs

 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

(15-06-2020 || อ่าน : 554 )

97.11 KBs

 การขออนุญาใช้เครื่องขยายเสียง 

(15-06-2020 || อ่าน : 550 )

75.38 KBs

 การขอหมายเลขประจำบ้าน 

(15-06-2020 || อ่าน : 557 )

30.08 KBs

 การขอร่วมใช้นามสกุล 

(15-06-2020 || อ่าน : 504 )

67.36 KBs


นายสุระนาวา ลุนเวลา

นายสุระนาวา ลุนเวลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
โทร : 098-1971156

นางพิศมัย คล่องแคล่ว

นางพิศมัย คล่องแคล่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
โทร : 093-3359885องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

171 หมู่ 2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49110

E-mail : 6490508@dla.go.th เบอร์ติดต่อ : 042 664000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nongian.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่